METALTONE RECORDS is a multi-genre music label and production house

„Mirrors of Hope“ is a place where stories of courage, hope and positive change are shared. Our goal is to bring inspiration and support to those in need and to create a community that encourages and empowers one another. By supporting our project, you are helping to spread light in dark times and create space for positive transformation in people’s lives.

Your support will allow us to continue to create quality content, foster more stories of courage and hope, and invest in the development and growth of our community

„Mirrors of Hope“ je miesto, kde sa zdieľajú príbehy odvahy, nádeje a pozitívnych zmien. Naším cieľom je prinášať inšpiráciu a podporu tým, ktorí ju potrebujú, a vytvárať spoločenstvo, ktoré sa navzájom povzbudzuje a posilňuje. Podporou nášho kanálu pomáhate šíriť svetlo v tmavých časoch a vytvárať priestor pre pozitívne transformácie v životoch ľudí.

Vaša podpora nám umožní pokračovať v tvorbe kvalitného obsahu, podporovať ďalšie príbehy odvahy a nádeje a investovať do rozvoja a rastu našej komunity.