METALTONE RECORDS is a multi-genre music label and production house

Pomoc ľuďom v núdzi je základnou povinnosťou a prejavom solidarity v ľudskej spoločnosti. Táto pomoc nie je len o materiálnych veciach, ale aj o emocionálnom a morálnom podporovaní.

Je to investícia do lepšej a solidárnejšej spoločnosti, ktorá nám prináša nielen osobnú spokojnosť, ale aj kolektívne blaho.

Zuzka s detskou mozgovou obrnou a spastickou hemiparézou
Mirrors - web icons
Neurodegeneratívna porucha, ktorá vedie k odumieraniu mozgových buniek
Mirrors - web icons (1)